A sikeres előcsíráztatást befolyásoló 5 tényező

1. Előcsíráztatás
2. Hőkezelés - Mikor?
4. Fény - Milyen az eloszlása?
5. Vetés - Letörik-e a csíra?
3. Hőmérséklet - Milyen az eloszlása?
 
Ziel + Csíráztatási tanácsadás
Mit csinálhatok jobban?
 
Az újburgonya vetőburgonya előkészítése igen igényes és összetett feladat. Alapos szakmai ismeretek és know how nélkül nehéz sikeresen előcsíráztatni a vetőburgonyát. Mindenekelőtt azért nehéz kérdés ez, mert minden burgonyatermelő eltérő gazdálkodási feltételek és keretfeltételek mellett dolgozik. A fenti ábrán látható öt befolyásoló tényező együttesen szükséges a sikeres előcsíráztatáshoz, és ez mindenki számára lehetőségek kombinációit jelenti. Mi az, amit meg lehet tenni annak érdekében, hogy optimális legyen az előcsíráztatás, és milyen haszna lehet a szakértő tanácsadásnak. Erről szól a következő cikk.
Szerző: Markus Unger, FARMSUPPORT, és Ulf Hofferbert, EUROPLANT
 
Az első befolyásoló tényező: a fajta
Az új fajták számos előnnyel rendelkeznek, melyek a fajtajellemzők és új tulajdonságok eltérő kombinációit mutatják. A termelési feltételek állította igényeknek megfelelően kell fajtát választani, ennél mi sem egyszerűbb. De épp az újburgonya-termelésben – ahol az előcsíráztatás szükséges a jó termék előállításához – igen jelentős szerepet kap ez a tulajdonság. A fajta tulajdonságai befolyásolják a fajta előcsírázási képességeit. Fontos például a csírázási biztonság, valamint a csírák letörésekor és sérülésekor tapasztalt regenerációs képesség. A csírák stabilitását a szemek mélysége támogatja. Minél mélyebb a szem, annál stabilabban tud a csíra természetes módon védetten növekedni. A technikailag nem érzékeny, mély szemek miatt azonban nő a rátapadó fold mennyisége és magasabb lesz a hámozáskor a veszteség, rosszabb lesz a feldolgozási folyamat hozama. Húzó fajták kerültek az utóbbi évtizedekben előtérbe, mert sima szemű gumók termettek. Ez azonban a csírázási stabilitásnak épp ellentmond. Fontos pont a regenerálódási képesség is, azaz az ültetéskor letört vagy megsérült csíra képes-e újra hajtani,  növekedni. Az egyes fajták, vetőburgonyák regenerációs képességét a termelőnek magának kell megállapítania. Egy szöggel kivert deszka (lásd a fenti ábrát), melyre a burgonyagumókat fel lehet szúrni, jó képet tud adni a fajta regenerációs tulajdonságairól.
A csíra letörését, sérülését szimulálva a különbségeket még ültetés előtt meg lehet találni. (1. ábra) Ezt a saját tesztet eltérő hőmérsékleten is ki lehet próbálni, mely lehetővé teszi az egyes tételek földön való kihajtásának szimulációját. A lassú regeneráció kihatással van az optimális ültetési időre. Azok a tételek és fajták, melyek lassabban regenerálódnak, ültetéskor jóval nagyobb figyelmet igényelnek, ráadásul tekintettel kell lenni a talaj hőmérsékletére is az ültetés idején. Az ültetéskor letörő csírák az optimális alatti feltételek esetében, alacsony hőmérsékleten jelentősen hatnak a hozam mennyiségére (2. ábra).
1. ábra: A fajta-tulajdonságok saját tesztelése
2. ábra: A fajtaspecifikus regenerálódási idő a csíra törése vagy sérülése után
Az első fajta, mely az előcsíráztatás során lehetséges minden hibát modellez, nem fog kikelni. Termelőként tehát olyan fajtát kell választani, melyek tulajdonságai optimálisak. A fajtától függő termelési mód  minősége ma még általánosságban igen különböző képet mutat.
Tipp: A saját teszt nem vesz igénybe több időt és hozzájárul a jobb fajtaválasztáshoz. Vegye fel a kapcsolatot a fajtanemesítő tanácsadójával!
 
A második befolyásoló tényező: A hőkezelés
A meleg a csírázás folyamata stimulálóan hat. Hogy mikor lehet melegíteni a gumókat, függ az adott fajtától és tételtől is. Alapvetően csak nyugodt csírázású fajtáknál és tételeknél szükséges. A fiziológiai kor figyelembe vételével a hőkezelés 7-14 napon át tarthat, kb. 18 Celsius fok hőmérsékleten. A következő szezonban fiziológiailag kissé öregebb vetőburgonyával kell számolnunk. Ezért a jól csírázó fajtákat inkább vissza kell tartani, és a nyugodt csírázású fajtákat érdemes hőkezelésnek alávetni. A vetőburgonya aktuális állapotáról az otthoni csírapróba kísérlet ad felvilágosítást (3 hét sötétben tárolás szobahőmérsékleten).
Nyugodt csírázású fajták:
(a csírázás aktiválása)
Könnyen csírázó fajták (a csírázás fékezése)
• Hőkezelés során a levegő hőmérséklete legfeljebb 20 Celsius fok
• A meleg levegő ne érintkezzen közvetlenül a gumóval (segítség a fűtőtömlő)
• A levegő legyen jól átforgatva (veszély a meleg megrekedése)
• A fajtáknak megfelelően a csíráztatásra használt helyiséget válassza le
• A nagy hőingadozást kerülni kell (segít a klímaberendezés)
• A hőkezelés után hűvösebb helyen kell tárolni a gumókat
• alacsony hőmérsékleten kell előcsíráztatni (3-5 Celsius fok)
• az előcsíráztató lámpákat alacsonyabb hőmérsékletre kell állítani
 
Hőkezeléskor igen gondosan kell eljárni. A homogén csírázás elérése érdekében (3. ábra) a csíráztatás ideje alatt nem szabad változnia a hőmérsékletnek, más esetben az egyenetlen csírázás okát hozzuk létre. Ehhez a rendelkezésre álló helyiség térfogata mértékadó. A felszálló meleg levegő nem állhat meg a felső ládák magasságában. Ügyeljen a levegő keringetésére. Ha a csíráztató helyiség nem áll rendelkezésre, akkor átmenetileg kell egy helyiséget buborékfóliával kialakítani vagy leválasztani. Figyelem: A fóliát nem szabad közvetlenül az utolsó ládára teríteni, mert akkor nem marad hely a felgyűlt meleg levegőnek és a keringetést
biztosító ventilátornak. (lásd. 4. és 5. ábra) A felmelegítéskor ügyelni kell a megfelelő oxigénellátásra is. A túl gyorsan emelkedő hőmérséklet esetén emelkedik a helyiség levegőjének szén-dioxid tartalma, ha nem szellőztetnek rendszeresen, legalább 2 x 15 percet naponta. A burgonya ilyen körülmények között gyorsan megfullad (megfeketedik a belseje). 
3a. ábra: Homogén gumóhőmérséklet
3.b. ábra: Nem professzionális, szorosan felrakott fólia
4. ábra: Az eltérő gumóhőmérséklet a különböző ládák és az egymásra helyezett ládák magassága szerint
Tipp: Megfelelő műszaki felszerelés nélkül a hőkezelés szinte lehetetlen feladat. A folyamatot beállítható hőmérővel lehet ellenőrizni. Ha a tűzoltó-berendezést hőérzékelő kamerával látja el, ezzel is jól ellenőrizhető a meleg terjedése – meglepő képeket fog kapni. 5°C 19°C
 
A harmadik tényező: a hőmérséklet
Az előcsíráztatás során nagy jelentősége van az előcsíráztató raktárban a hőmérsékletnek. A fajtaigénynek megfelelő hőmérsékletigényt a raktárban fajtánként külön kell kezelni, hogy a kihajtott csírákat az ültetés időpontjához tudjuk jól beállítani. Novemberben, decemberben az előcsíráztatóban lehetőleg 4-6 Cel sius fokot állítson be. Ezzel a csírázás folyamata gátolva van. A hőmérséklet csökkentésére a kora reggeli szellőztetés alkalmas. De vigyázat, 3 Celsius fok alatt a csírák már károsodnak. A szellőztetés elmaradásakor az egymásra rakott ládák hőmérsékletkülönbsége akár több Celsius fok is lehet (6. ábra). Legrosszabb esetben a vetőburgonya az eltérő hőmérséklet miatt egyenetlenül csírázik. Az eltérő csírázás okán fennáll a csírák letörésének veszélye is ültetéskor, melynek következménye az eltérő hajtás és eltérő növényállomány lesz. Segíthet a mennyezetre szerelt hőérzékelővel ellátott ventilátor, mely gondoskodik a megfelelő hőmérsékletelosztásról. Ezzel egyenletes hőmérséklet-eloszlást lehet biztosítani. A helyiség hőmérséklete mellett a talaj hőmérsékletére is ügyelni kell. A talaj télen folyamatosan kb. 4 Celsius fokos hőmérsékletet sugároz ki. (6. ábra) Ha a vetőburgonya 50 napnál tovább eltérő hőmérsékleti hatásnak van kitéve, akkor az előcsírázáskor eltérő állapotú vetőanyagot kapunk. Minden előcsíráztató raktár egyedi kezelést igényel. Csíráztatáskor a hőmérséklet szabályozása igen fontos. A hőmérséklet ellenőrzésének hiányát szabad szemmel csak akkor vesszük észre, amikor már rég késő...
A nagy hőmérsékleti ugrásokkal való felmelegítés is kockázatos – még akkor is, ha csak néhány óráról van szó. Minden, rövid ideig tartó párakicsapódás is remek táptalajt kínál az ezüst varasodásnak és a fuzárium gombának. A párakicsapódást csak a hőmérséklet lassú emelésével lehet kiküszöbölni. Ennek előfeltétele a megfelelő fűtő és levegőkeringetési kapacitás. A hőlégfúvókat közepesre kell állítani, és 20 órán át kell járatni, de mindez még nem elég: az emelkedő hőmérsékletű levegő lassan hatol át a felrakott ládákon, és vele együtt az ezüst varasodás is. Jobb, ha nagy intenzitású levegő-áramoltató hőlégfúvót használ a hőmérséklet mérséklésével, és folyamatos, erős levegőáramoltatással.
Tipp: Vegye fel a kapcsolatot a csíráztatási tanácsadóval
6. ábra: A talaj hideg hőmérséklete negatívan hat a csírázásra
 
Negyedik tényező: a fény
A hőmérséklet mellett a fénynek van a legnagyobb szerepe a csírázásban. Ha a helyes időben kezdjük a fénykezelést, akkor azáltal hatékonyan irányítható a csírázás folyamata. De mi a helyes időpont? A legbiztosabban úgy határozható meg a fény biztosításának kezdeti időpontja, mielőtt az első csírák a szemekben látszanának. Az egyenletes fényellátás előfeltétele a megfelelő világítástechnikai felszereltség, mellyel minden ládát meg lehet világítani. (360 fokos előcsíráztató lámpa, 7 ábra) Ha a megvilágítás nem egyenletes, vagy túl későn kezdik el, akkor ennek következménye a túl hosszú csírák képződése. Ha a csíra elért bizonyos hosszúságot, akkor azt már nem lehet visszafordítani. A csíra megvilágításának időpontja későbbi beszáradásból is látható. Hogy miért éppen a beszáradás? Mert a csíra természetesen keresi a fényt: elkezd klorofillt termelni, ami sötétben nem lehetséges. A 8. számú ábrán jól látható a csírák eltérő vastagsága. Ebben az esetben a megvilágítás túl rövid ideig tartott, vagy túl magas volt a ládarakás, esetlen nem is történt megvilágítás. A kétféle csíra eltérő időpontokban kapott fényt. Az egyenletes csírázás és kelés ezért nem várható az ilyen vetőburgonyától. (9. ábra) 
8. ábra: A megvilágítás idejétől függő cérnásodás
Tipp: Eine homogene Belichtungerzielt homogene Keime. Die 360°- Vorkeimlampe bietet alle Vorteile für
eine optimale Belichtung.
7. ábra 360°-Potatolight megvilágítás
9. ábra: Az eltérő kelési folyamat
 
Ötödik tényező: az ültetés
A burgonya kihajtását csak a csírák hossza befolyásolja. A sikert jelentősen befolyásoló tényező még az ültetési technika és a minőség is. Az ültetés során a csírát elkerülhetetlenül mechanikai behatás éri. A hibás ültetési technológia és a szakszerűtlen alkalmazás, vagy a helytelenül előkészített gumók is a csírák letörléséhez vezetnek. A csíratörés gyakran nagyobb mértékű a vártnál. Ültetéskor a legnagyobb gondot ez okozza, mely hiányos kihajtáshoz vezet. A 10. ábrán a bal oldali csíra megsérül ültetéskor, és csak lassan tud regenerálódni. A jobb oldali csíra teljesen letört, melynek következménye gyorsabb regeneráció volt. A vegyes sérülések és a csírák letörése miatt a regeneráció időszaka is eltérő. A későbbi kötés-szám illetve a gumóméret miatt a regeneráció igen fontos. A kézi ültetést kivéve a csírák sérülése vagy letörése elkerülhetetlen. A szabály a következő: minél hosszabb a csíra, annál nagyobb a sérülés veszélye. Csak a gumó saját tömege (kb. 50 gramm) is elegendő 30 cm magasságból leesve egy 1 mm2 felületű csírának ártson. Ez azt jelenti, hogy minden gumónak gurulnia kellene, annak érdekében, hogy eséskor a csírának el kellene bírnia a gumó saját súlyát. Ezt minden gumóval elérni sajnos nehéz, szinte kivitelezhetetlen feladat. Hogy ültetéskor ellenőrizni tudjuk a csírák törésének arányát, megint csak egy egyszerű próba lehet segítségünkre. Szimulálja a vetési helyzetet úgy, hogy egy láda előcsíráztatott burgonyát lendületesen öntsön ki a földre. Aztán rakja meg újra a ládát – látható, hogy mennyi csíra tört le. (11. ábra) Az előcsíráztatás minősége, az adott tétel illetve a fajta jellemzői is jól felismerhetők a tesztben.
10. ábra: A csíratörés
11. ábra: A csírastabilitási próba
 
A legbiztosabb módszer a csírák gyors talajba juttatásához a kézi vetés. Ugyan nem hatékony és igen munkaigényes, de az előcsíráztatott vetőburgonya esetében a legjobb eredményeket hozza. Az előcsíráztatás csak akkor ér véget, ha az előállított csíra biztonságosan a földbe került, mégpedig a gumón maradva, nem pedig mellette. A megfelelő arányú hajtás és az eladható termék, a jó értékesíthetőség lesz az előcsíráztatásba fektetett munka jutalma.
Csíráztatási szaktanácsadás
Szaktanácsadás alatt átfogó és objektív szakvélemény adását értjük, más nézőpontból. A tanácsadást a munkamódszerek összehasonlítása, értékelése és az eltérő gazdaságok eltérő munkamódszereinek követése jellemzi. Ha egy jellemző több gazdaságban is pozitív hatású, akkor annak mindenhol történő megvalósítása érdekes lehet. A jó tanácsok kivitelezését a gyakorlatban is követik. A speciális tanácsadás komplex problémákat követ és segít feltárni annak okait. A kompetens és sikeres tanácsadás készsége szaktudást és tapasztalatot feltételez. A szakértő tanácsadók több száz gazdaságot láttak, sok száz üzemvezetővel beszéltek, sok száz gyártó és burgonyatermelő tapasztalatait összegzik. E tapasztalatokra támaszkodnak és kihasználják a termelés jobbítására. A helyi, hőkamerás csíráztatási tanácsadás nem tart tovább két óránál- Ennyi időt csak megérdemel a burgonyája!
 
Összefoglalás
A csíráztatás meglehetősen kényes folyamat, minden apró hiba nagy következményekkel jár. Annál fontosabb, hogy minden befolyásoló tényezőt egyenként vegyünk sorra. A növekvő piaci elvárások miatt minden termelő számára fontos a jó hozam. A csíráztatás optimalizálásától sokat várhatunk, de semmiképpen nem pótolja a tanácsadást. Objektíven és megfelelő tapasztalatok birtokában ránézni a kombinációkra, mindezt szakértő műszaki támogatással együtt, csak támogathatja Önt a sikerben.
Tipp: Végezze el a próbát különféle fajtákkal és eltérő hosszúságú csírákkal is!
 Árak, akciók, tanácsok, piaci hírek 
IRATKOZZON FEL  HÍRLEVELÜNKRE!
FELIRATKOZOM
close-link