EUROSOL Kft.

Cégünk, az Euro Sol Kft. a hazai burgonyapiac meghatározó szereplője, nevünk egyet jelent a minőségi német vető- és étkezési burgonyával.

A cég Külföldi tulajdonosa az EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH - mely vezető helyet foglal el a német burgonyapiac nemesítő és termelő cégei között - a Kartoffelzucht Böhm, tul. Gebr. Böhm KG és a Nordkartoffel Zuchtgesellschaft GmbH híres, nemesítő cégek közös, nemesítési és marketing vállalata.

 

 

Szabó Kristóf

+36 (70) 436 0520


  • Ügyvezető
  • termékfejlesztés
  • ügyfélkapcsolat
  • nemzetközi kapcsolatok

Gyuricza Ferenc

+36 (30) 966 7704


  • Raktárvezető
  • Élelmiszer-biztonság
  • Kisgumó
  • Felvásárlás

 

 

Az anyavállalatok azonos tulajdoni hányaddal rendelkeznek a társaságban.

Kartoffelzucht Böhm, tul. Gebr. Böhm KG

A Kartoffelzucht Böhm, tul. Gebr. Böhm KG egy családi nemesítői vállalkozás, mely több, mint 95 éve - immár a negyedik generációban -burgonya nemesítésre szakosodott.

Nordkartoffel Zuchtgesellschaft GmbH

A Nordkartoffel Zuchtgesellschaft GmbH 1975-ben jött létre három primer nemesítő szövetkezet (Vereinigte Saatzuchten Ebstorf eG, Saatzucht Soltau – Bergen eG, Stader Saatzucht eG) egyesítésével, azzal a feladattal, hogy végezze el az új és a fenntartó nemesítési munkát az alapítói részére.

EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH

Az EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH -nak mára leányvállalata van Csehországban, Lengyelországban és Franciaországban, továbbá vegyesvállalata mûködik Szlovákiában, Romániában és Magyarországon.

Az EUROPLANT csoport ma az új burgonyafajták nemesítését, a fenntartó nemesítés, a vetőburgonya termelés és az értékesítés valamennyi résztevékenységét összefogja:

Új fajták nemesítése:

A cégcsoport négy nemesítő állomásán évente mintegy 275.000 új burgonyapalántát nevelnek. A tenyésztörzsek hét-nyolc éven át tartó, különböző bel- és külföldi telephelyeken végzett intenzív vizsgálata és minősítése után évente kb. öt új hibrid bejelentésére kerül sor a hannoveri Szövetségi Fajtahivatalnál (Bundessortenamt), melyek közül aztán az újdonság, homogenitás valamint a már meglévő engedélyezett fajtákhoz viszonyított minőségjavulás intenzív vizsgálatát követően 1-2 fajta kerülhet bejegyzésre a listára, mint új fajta.

Az EUROPLANT csoport a hagyományos burgonyanemesítés mellett a modern nemesítési módszerek terén is vezető szerepet tölt be. Biotechnológiai laboratóriumában már évek óta intenzíven foglalkoznak dihaploid tenyésztörzsekkel. 1992 óta tudják végezni az ígéretes dihaploid törzsek protoplasztjainak sikeres fuzionálását, egész növényekké való regenerálását és ezt követő üvegházi és szabadföldi vizsgálatát a piaci megfelelés vonatkozásában.

A cégcsoport nemesítői már ma olyan fajtákon dolgoznak, melyeket Önök holnap várnak majd tőlük. A különböző egyetemek és kutatóintézetek alapkutatási támogatásával a cégcsoport aktívan részt vesz a jövő növénynemesítésében. A kutatási területtel való együttmûködés súlyponti kérdése a legújabb technológiák átültetése a gyakorlati növénynemesítésbe.

Nemesítési célok

A nemesítéssel kapcsolatos célok között elsődleges helyen áll a legtágabb értelemben vett minőség kérdése. Az étkezési burgonyafajtáknál ez a végtermék, tehát az eladásra kész fogyasztási áru minőségét jelenti minden változatban. Az íz és kinézeten kívül olyan jegyek is ide tartoznak, mint a károsodással szembeni ellenállóképesség, csekély hajlam a fekete- és vasfoltosságra, de a jó moshatóság és tárolhatóság is. A feldolgozásra különösen alkalmas fajták az adott feldolgozási módoknak megfelelően kerülnek szelektálásra. Itt is a végtermék minősége a fő kiindulási pont. Így sikerült speciális fajtákat nemesíteni pommes frites és chips készítés céljára, valamint a különböző szárazon és nedvesen feldolgozott termékekhez.

A specifikus minőségi jegyeken kívül az agronómiai tulajdonságok vonatkozásában is egyre nagyobbak az egyes burgonyafajtákkal szemben támasztott követelmények. A szelekció során éppen a környezetbarát burgonyatermesztés miatt a figyelem középpontjába kerültek a rezisztens gének, mindenekelőtt a fonálférgekkel, a fitoftórával és a vírusokkal szembeni rezisztencia.

Fenntartó nemesítés és szaporítás

A cégcsoport Ebstorfban lévő biotechnológiai laboratóriumának génbankjában több, mint 75 kereskedelmi forgalomban lévő burgonyafajtát és sokat ígérő, genetikai szempontból értékes tenyészvonalakat tárolnak steril feltételek mellett. Ezek közül minden évben felnevelésre kerül a kívánt számú merisztéma-növendék, mely kiindulási anyagként szolgál a fenntartáshoz, a vírusmentes, abszolút baktérium- és gombamentes gumóanyag szaporításához. A szabadföldi továbbszaporítás Mecklenburg-Előpomeránia növényegészségügyi szempontból törvényileg biztosított, kijelölt, zárt termesztő körzeteiben történik. A Kruckow, Hohenbrünzow és Böhlendorf helységekben lévő három állomáson évente több, mint 750 ha-on végzik a szuper-elit és elit vetőgumó szaporítását. A mezőgazdasági üzemek a BNA (Böhm/Nordkartoffel Agrarproduktion) néven mûködnek. Így az EUROPLANT vállalatcsoport elit fokozatig saját területén saját kézben tartja a szaporítási generációkat, ami olyan előnyt jelent, melyből vevőink is profitálnak a fémzárolt vetőgumó egészséges volta tekintetében. Csak a szaporítási fázis valamennyi lépésének szigorú ellenőrzése garantálja a jó minőségû végterméket!

Értékesítés és forgalmazás

A célirányos marketingstratégia alapja, hogy a termékek a piaci igényeknek megfelelően álljanak rendelkezésre. Az EUROPLANT megteremtette az ehhez szükséges előfeltételeket. Az egyes fajták fenntartása kizárólag saját üzemekben történik és a fémzárolt vetőgumó is csak erre a célra kijelölt, szakosodott szaporító üzemekben kerül előállításra. A termelési mennyiség és minőség a cég ellenőrzése alatt marad. A vevők ezt nagyra értékelik.

A bel- és külföldi piaci és kooperációs partnerekkel folytatott intenzív tapasztalatcsere lehetővé teszi, a tartós megállapodások megkötését, sokéves együttműködés folytatását a keményítőgyártókkal, a feldolgozóipari üzemekkel és az étkezési burgonya termelőkkel valamint értékesítőkkel. „Eladni önmagában nem elég!” – szól a cég jelszava. A partnerekkel együtt minden fajtára és minden területre olyan értékesítési stratégia került kifejlesztésre, melyre a vevők joggal hagyatkozhatnak. Nagyon fontos a partnerekkel való szoros, jövőorientált együttműködés.

Az EUROPLANT magasan képzett burgonyatermesztési szakemberekből álló csapattal rendelkezik a fogyasztókkal és a termelőkkel való kapcsolattartás lehető legintenzívebb ápolására. A cégnél nagyon fontos gyakorlat az objektív szaktanácsadás. Csak a mindkét fél megelégedésére szolgáló kapcsolat eredményezhet sokéves, sikeres együttműködést.

Az EUROSOL Kft. természetesen magáénak vallja a cégcsoport jelszavát: „Eladni önmagában nem elég!”

Szorgalmas munkával igyekszünk megismertetni lehetőleg minden termelővel az EUROPLANT fajták legelőnyösebb közös tulajdonságait; a vírusbetegségekkel, egyéb burgonyabetegségekkel és a fonálférgekkel (Ro1, Ro4) szembeni rezisztenciát, a fajták bő termőképességét, kitűnő ízét, egyenletes, piacos gumóképződését és jó mechanikai tűrőképességét.

A termelők minden csoportjának kívánunk segítséget nyújtani azzal, hogy fajtáink termesztéséhez tapasztalt, a fajtát jól ismerő szakembereink szaktanácsaikkal állnak az azt igénylők rendelkezésére.